Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ηλεκτρικό όχημα φόρτισης Τεχνολογία Μελέτης περί επιβολής τελών στα μέθοδος
- Jan 21, 2017 -

Συμβατικό σύστημα χρέωσης βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτούς κανόνες του σχεδιασμού αντίχειρα πριν από το 1940. Το πιο γνωστό από τα οποία είναι «κανόνας amp ωρών»: ρεύμα φόρτισης ένταση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ώρες της μπαταρίας για να φορτιστεί. Στην πραγματικότητα, τα συμβατικά φόρτιση μπαταριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας και της παραγωγής αερίου περιορισμούς. Το φαινόμενο αυτό είναι σημαντικό για την φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να είναι το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Copyright © BESEN-Ομάδα All Rights Reserved.