Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Σταθερή τρέχουσα μέθοδο φόρτισης για ηλεκτρικό όχημα Σταθμός φόρτισης
- Jan 21, 2017 -

Σταθερή τρέχουσα μέθοδος φόρτισης είναι με την προσαρμογή της μεθόδου τάση εξόδου του φορτιστή ή να αλλάξετε την μπαταρία αντίσταση εν σειρά, διατηρώντας την ίδια τρέχουσα μέθοδο φόρτισης φόρτισης. Έλεγχος είναι απλή, αλλά λόγω της μπαταρίας μπορεί να αποδεχθεί την τρέχουσα χωρητικότητα μειώνεται σταδιακά καθώς η διαδικασία φόρτισης, αργά χρέωση, ρεύματα που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρόλυση του νερού, φυσικού αερίου φόρτισης, αέριο έχει τόσο συχνά χρησιμοποιούνται στη φόρτιση στάδιο μεθόδου.

Copyright © BESEN-Ομάδα All Rights Reserved.