Σπίτι > Εκθεση > Περιεχόμενο
Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του καλωδίου φόρτισης αυτοκινήτου
- Jan 21, 2017 -

1, το καλώδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η τάση, ρεύμα, ελέγχου σήματος και σύστημα δικτύου μεταφοράς με υψηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία, προστασία από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, σταθερή μετάδοση σήματος, κλίση ανθεκτικά διπλώνει πάνω από 10.000 φορές, φορούν πάνω από 50.000 φορές, φορούν πάνω από 50.000 φορές, ανθεκτικά στο πετρέλαιο, νερό, οξύ, χαρακτηριστικά ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.

2, καλή ομοκεντρικότητα, έως και περισσότερο από 80%, καλώδια ανθεκτικά σε υψηλή απόδοση πίεση είναι σταθερή και αξιόπιστη.

3, το προϊόν ελάχιστη κάμψη 4D, μικρή γωνία διάστημα μεταξύ της καλωδίωσης που χρησιμοποιείται. Τα προϊόντα με ευέλικτα χαρακτηριστικά, εύκολη καλωδίωση του αυτοκινήτου.

4, θερμοκρασία προϊόντος 125 ° C βαθμολόγησαν, η οποία κάποτε ήταν μαλακό και μονωτικό υλικό το οποίο είναι μια μεγάλη τεχνολογική πρόοδο και αναβάθμιση να διασφαλιστούν τα καλώδια με ευέλικτες επιδόσεις και να βελτιώσει την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος του καλωδίου είναι πολύ σημαντική.


Copyright © BESEN-Ομάδα All Rights Reserved.