Σπίτι > Εκθεση > Περιεχόμενο
Απόδοση του καλωδίου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
- Jan 21, 2017 -

Ηλεκτρικό όχημα καλώδιο φόρτισης και την πρόσφατη νέα καλώδια και σύρματα, έχει μοναδικές απαιτήσεις, τα υπάρχοντα πρότυπα καλώδια και σύρματα δεν πληρούν τις επιδόσεις

Απαιτήσεις, απαιτούν ξεχωριστή πρότυπα καλώδιο φόρτισης του προϊόντος, παρέχουν τη βάση για την έρευνα και την ανάπτυξη και την κατασκευή νέων καλωδίων και συρμάτων υλικά μπορεί να ανταποκριθεί στις φόρτισης απαιτήσεις καλώδιο, κατάλληλο για τη φόρτιση προϊόντων καλωδίων, έχει γίνει μια κατεύθυνση φόρτισης καλώδιο υλικό, με βάση την ανάγκη για την ανάπτυξη νέο υλικό όσο το δυνατόν συντομότερα τα πρότυπα του καλωδίου προϊόν φόρτισης.


Copyright © BESEN-Ομάδα All Rights Reserved.