Σπίτι > Εκθεση > Περιεχόμενο
Λειτουργικές απαιτήσεις για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων καλώδια
- Jan 21, 2017 -

Ηλεκτρικό καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου συνδέεται ηλεκτρικά οχήματα και φορείς χρέωσης, του οποίου η βασική λειτουργία είναι να μεταδίδουν δύναμη. Ωστόσο, με την ανάπτυξη της φόρτισης της τεχνολογίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και τη φόρτιση, αυτόματο έλεγχο και εάν είναι απαραίτητο. Ως εκ τούτου, η διαδικασία φόρτισης οι φόρτισης βάζει καλώδιο

Οι υψηλότερες απαιτήσεις, τα καλώδια φόρτισης απαιτούν όχι μόνο έναν ρόλο της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα οχήματα και μια μπαταρία σε πραγματικό χρόνο αλληλεπίδραση και τις πληροφορίες που πέρασε στη θέση, κάτω από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τον έλεγχο του φορτίου, προκειμένου να ολοκληρώσει με ασφάλεια την φόρτιση επεξεργάζομαι, διαδικασία.


Copyright © BESEN-Ομάδα All Rights Reserved.